PROGNOS® er diagnosticering af din helbredstilstand via computer.

Energitest, diagnosticering og behandling i et system

PROGNOS® er et computer-kontrolleret analyse og målesystem, udviklet til diagnose og behandling af energi- og helbredsforstyrrelser. Systemet er en unik kombination af Østens visdom og vestens computerteknologi. Vha. PROGNOS, identificeres udgangspunktet for sygdom systematisk og leder således behandleren til rette fokus for behandlingssammensætning.

Systemet er oprindeligt udviklet af russerne ifm. Deres rumprogram og blev anvendt på rumstationen MIR til opretholdelse af astronauternes sundhed. Systemet anvendes fortsat ifm. Det russiske rumprogram, men er siden blevet udbredt, ligeledes til kommercielle formål. PROGNOS er således idag et bredt anerkendt og velkendt system til pålidelige målinger af kroppens energibaner. Teknologien er endvidere EUROCAT- certificeret som “Forebyggende medicin og omfattende diagnose og terapi system” og som medicinsk måleudstyr. Dette er din garanti for seriøs alternativ behandling i Klinik Lifecare.

Første step: Energitesten

PROGNOS@ kortlægger på under to minutter energiniveau og forstyrrede meridianer (energibane). Et flot 3D computerprogram viser meridianbanernes forløb. Endvidere bliver du vist, hvilke muskler, som kan være involveret og du vil få forklaret sammenhæng mellem flere af dine symptomer, der – ifølge Kinesisk Traditionel Medicin – er tæt forbundne. Alle symptomer og lidelser vi som mennesker døjer med kan således kædes sammen (en rød tråd).

Step to: PROGNOS® diagnosticering

Nøgleelementet i PROGNOS-diagnosen (og senere også behandlingen) er det der kaldes frekvenssporing. Alle de negative faktorer, der påvirker vore energiflows udsender frekvenser. Med det specialiserede program “IDT-ANALYSE” foretages en kategorisk sporing af frekvenssignaler fra diverse vira, bakterier, svampe, parasitter, toksiner, stress, psyke, tanderproblemer, geopatisk belastning, elektrosmog, problem med væskebalance, arblokeringer, forstyrrelser i hjernestammen (nuklear), hormonforstyrrelser, chakra-blokeringer, mangel på vitaminer/mineraler og aminosyrer, manglende udrensning, etc. Denne fuldstændige A-Z-analyse kan ses som grafer i computeren og det tydeliggøres, hvilke områder der skal prioriteres i behandlingen.

Step tre: selve behandlingen

Step tre er selve behandlingen, som ligeledes foretages med PROGNOS som udgangspunkt. Her testes, hvilke præparater der har den bedste effekt i forhold til de(t) problem(er) der er identificeret, dvs. Hvilke der er optimale i forhold til helbredelse. Sammenholdt med de allerede eksisterende grafer (frekvenssporinger) kan der således måles hvorledes disse forskellige præparater vil påvirke kroppen.

En anden stor fordel ved PROGNOS-testen er, at den ligeledes er i stand til at måle effektiviteten af de Øvrige behandlingsteknikker (zoneterapi, akupunktur, etc.) Vi som behandlere benytter. Denne dokumentation er helt central for vore behandlinger i Klinik Lifecare, idet vi således sikre vore patienter en optimal og målrettet behandling. Derudover sparer vi ligeledes vore patienter for køb af unødige præparater og kosttilskud, idet vi “up front” kan teste effektiviteten af disse i forhold til problemet der skal løses. Under selve behandlingsforløbet foretages PROGNOS-tests med ca. 1 måneds mellemrum. Alt efter behandlingsforløbet gives der imellem kombinationer af kinesiologiske behandlingsteknikker (Short CUT), zoneterapi, kranio-sakralterapi og Life coaching.

Sidste element i selve behandlingen er en overordnet tilretning af biosvingningerne identificeret under diagnosticeringen.