Akupunktur udspringer af traditionel kinesisk medicin, hvor teorier om sundhed og sygdom er meget anderledes end i den vestlige verden

Akupunktur har en dokumenteret skriftlig historie som strækker sig mere end 2.000 år tilbage. Man har endda fundet arkæologisk dokumentation for anvendelsen af akupunktur så langt som 4.000 år tilbage og dette går akupunktur til verdens ældste medicinske system. I virkeligheden er det forkert at kalde det “Kinesisk medicin”, idet det er et system, som er udbredt og benyttes i hele Fjernøsten.

Akupunkturens og den kinesisk medicins lange historie betyder også, at de teknikker og substanser som benyttes, har været afprøvet og er blevet raffineret gennem mange generationer. Til sammenligning har moderne vestlig medicin blot en historie på ca. 150 år.

Som skrevet ovenfor er akupunktur nok den del af den kinesiske medicin, der nyder mest anerkendelse og er mest udbredt i Danmark. Imidlertid er begrebet kinesisk medicin langt bredere og mere omfattende end det.

For at forstå akupunktur må man gå dybere ind i den oldgamle kinesiske teori, en teori der ser vores krop og dens funktioner på en ganske anderledes måde, end vi er vant til. Det vil umiddelbart blive for omfattende her at give en dybere grundlæggende forklaring på vores fysiologi, set ud fra et kinesisk medicinsk synspunkt, men kort fortalt kan måden at arbejde på opsummeres som følger:

Akupunkturen bygger på en holistisk menneskeopfattelse, hvilket vil sige, mennesket som et helt individ. For at kunne stille den optimale akupunkturdiagnose er det derfor vigtigt for akupunktøren, at få så meget information af patienten som muligt. Således vil en patient få stillet en lang række spørgsmål vedrørende sin helbredsmæssige tilstand. Desuden kan akupunktøren anvende en række diagnoseværktøjer, såsom pulsdiagnose, tungediagnose, iagttagelse af farver, spørgsmål om Øvrige symptomer m.v., som alle har til formål at klarlægge/bekræfte kroppens såkaldte energimæssige ubalancer. Herefter stilles en kinesisk diagnose som – modsat hvad vi er vant til – beskriver kroppens tilstand og ikke selve sygdommen. (Eksempelvis beskrives energiniveauet i hhv. Over-/underenergi og blokeret energi).

Din akupunktør vil dernæst stille en diagnose for dig og “oversætte” betydningen af denne. Herfra bliver akupunktørens behandlingsopgave, at reetablere det optimale flow af energi og nålene placeres således, at der arbejdes optimalt på at “balancere” (eller normalisere) den energitilstand din krop befinder sig i. Når diagnosen som sagt er fastlagt, påbegyndes selve behandlingsforløbet. Dette kan variere meget alt efter lidelsens/ubalancens omfang. Selve behandlingen med nåle tager typisk 20-30 minutter. Behandlingsreaktionerne kan være alt fra ekstrem afslappelse til kløe/summen/prikken flere steder i kroppen. Efter behandlingen oplever nogle patienter træthed og andre oplever en forøget energi og livsmod. Under hele behandlingsforløbet er det vigtigt at indtage rigeligt med væske, så kroppen får hjælp til at udskille affaldsstoffer.

AKUPUNKTUR ER KENDT FOR AT HAVE EN SPECIEL GOD VIRKNING MOD

 • Mange former for smerte
 • Hovedpine
 • Migræne
 • Træthed
 • Menstruationsproblemer
 • Hedeture
 • Søvnproblemer
 • Fordøjelsesproblemer
 • Kvalme (også som supplering til kemoterapi)
 • Allergi
 • Udbrændthed

Merdianer - vores energilandkort

Her bruges ikke diagnoser, men et helt nyt og omfattende ordforåd der beskriver, hvordan HELE din krop har det